Instal·lacions contra incendis

CODIUDESCRIPCIÓPREU
RE0149u

Extintor polivalent ABC 6 kg eficàcia 21A-113B.

Subministrament i col·locació d'extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia 21A-113B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre difusor. Inclús suport i accessoris de muntatge. Totalment muntat.

46,42 €
RE0150u

Extintor portàtil de neu carbònica CO2, eficàcia 34B, de 2 kg.

Subministrament i col·locació d'extintor portàtil de neu carbònica CO2, d'eficàcia 34B, amb 2 kg d'agent extintor, amb got difusor. Inclús suport i accessoris de muntatge. Totalment muntat.

68,32 €
RE0145u

Porta tallafocs d'acer galvanizado.RF-120 1 fulla 900X200 cm.

Subministrament i col·locació de porta tallafocs pivotant homologada, EI2 120-C5, segons UNE-EN 1634-1, d'una fulla de 74 mm de gruix, 900x2000 mm de llum i alçada de pas, per a un buit d'obra de 1000x2050 mm, acabat lacat en color blanc formada per 3 xapes d'acer galvanitzat de 0,8 mm d'espessor, plegades, ensamblades i montades, amb càmara intermitja de llana de roca d'alta densitat i plaques de cartró guix, sobre marc d'acer galvanitzat de 1,5 mm de gruix amb junta intumescent i garres d'ancoratge a obra, fins i tot quatre frontisses de doble pala regulables en alçada, soldades al marc i cargolades a la fulla, segons UNE-eN 1935, ferradura embotida de tancament a un punt, escuts, cilindre, claus i manovelles antienganxament RF de nylon color negre, fins i tot tancaportes per a ús moderat. Elaborada en taller, amb ajustament i fixació en obra. Totalment muntada i provada.

516,27 €