Equipament de cuina

CODIUDESCRIPCIÓPREU
RE0031

Aixecat mobiliari cuina

Aixecat de bancs, armaris i lleixes de cuina, amb reitrada d'enderrocs i càrregues sobre camió o contenidor.

31,84 €
RE0228m

Conducte ventilació per extractor forçat a locals, tub PVC-125.

Instal·lació de conducte de ventilació per extracció aire viciat en interior bany i / o lavabo de local comercial, mitjançant disposició, fixat a sostre de forjat, de tub de PVC-125 mm, peça de derivació T-125 i entroncament a tub alumini flexible Espiroflex -125 fins a la unitat de l'extractor forçat, fins i tot obertura de buit passant en façana exterior i reixeta exterior 25x24 alumini lacat blanc. Totalment instal·lat i connexionat.

25,21 €
RE0027u

Trepant 12/16 mm placa d'acer 10 mm.

Realització de perforacions de 12/16 mm de diàmetre en placa d'acer 10 mm de gruix amb màquina perforadora de bancada, fins i tot retirada de material sobrant i neteja.

2,22 €