Activitat recent de la pàgina

PreuK Base de preus ha editat Empresillat de pilar 40x40 cm PNL-100.10 mm
PreuK Base de preus ha editat Fusteria exterior
PreuK Base de preus ha editat Fusteria exterior
PreuK Base de preus ha editat Aixecat de recobriment guix / morter en fissures interiors, franja d'ample 20 cm.
PreuK Base de preus ha editat Aixecat de recobriment guix / morter en fissures interiors, franja d'ample 20 cm.
PreuK Base de preus ha editat Tots els preus
PreuK Base de preus ha editat Tots els preus
PreuK Base de preus ha editat Lloguer de plataforma elevadora articulada amb cistella 36/42 m. alçada.
PreuK Base de preus ha editat Lloguer de plataforma elevadora articulada amb cistella 36/42 m. alçada.
PreuK Base de preus ha editat Encaixat en mur fàbrica massissa, per a cèrcol de lligat.
PreuK Base de preus ha editat Encaixat en mur fàbrica massissa, per a cèrcol de lligat.
PreuK Base de preus ha editat Instal·lacions contra incendis
PreuK Base de preus ha editat Instal·lacions contra incendis
PreuK Base de preus ha editat Equipament de cuina
PreuK Base de preus ha editat Equipament de cuina
PreuK Base de preus ha editat Estructura de formigó
PreuK Base de preus ha editat Estructura de formigó
PreuK Base de preus ha editat Instal·lacions
PreuK Base de preus ha editat Instal·lacions
PreuK Base de preus ha editat Estructura d'acer
PreuK Base de preus ha editat Estructura d'acer
PreuK Base de preus ha editat Demolició de fals sostre fix d'escaiola
PreuK Base de preus ha editat Demolició de fals sostre fix d'escaiola
PreuK Base de preus ha editat Aparells sanitaris
PreuK Base de preus ha editat Aparells sanitaris