Activitat recent de la pàgina

PreuK Base de preus ha editat Demolició de partició interior de fàbrica recoberta, gruix 5/04/7 cm.
PreuK Base de preus ha editat Demolició de la partició interior de la fàbrica recoberta, gruix de 4/5/7 cm.
PreuK Base de preus ha editat Protecció anticaidal Marca d'objectes per a la protecció de la vorera. Amb lloguer durant 1 mes.
PreuK Base de preus ha editat Marquesa d'objectes protectors anti-aliments per a la protecció de la vorera. Amb lloguer durant 1 mes.
PreuK Base de preus ha editat Col·locació del llindar de pedra natural i l’accés a la formació de rampes a Zaguán.
PreuK Base de preus ha editat Col·locació del llindar de pedra natural i l'accés a Zaguán de llindar de pedra de pedra.
PreuK Base de preus ha editat Porta elevada fins a 3 m²
PreuK Base de preus ha editat Reixa aixecada fins a 3 m²
PreuK Base de preus ha editat Finestra elevada, de fins a 3 m² amb suports manuals.
PreuK Base de preus ha editat Aixecat des de la finestra, fins a 3 m² amb mitjans manuals.
PreuK Base de preus ha editat Maquinària
PreuK Base de preus ha editat Maquinària
PreuK Base de preus ha editat Neteja i tractaments
PreuK Base de preus ha editat Neteja i tractaments
PreuK Base de preus ha editat Injeccions del terreny
PreuK Base de preus ha editat Injeccions del terreny
PreuK Base de preus ha editat IPE100/200 Tall de perfil amb ranura manual a la feina.
PreuK Base de preus ha editat Perfil IPE100 / 200 tallat amb molinet manual al lloc.
PreuK Base de preus ha editat Caixats de col·leccionistes enterrats de canonada de PVC.
PreuK Base de preus ha editat Criat dels col·lectors de canonada de PVC enterrats.
PreuK Base de preus ha editat Tractaments d'humitats
PreuK Base de preus ha editat Tractaments d'humitats
PreuK Base de preus ha editat Reforç de fonaments
PreuK Base de preus ha editat Reforç de fonaments
PreuK Base de preus ha editat Material

anterior | més recent