Activitat recent de la pàgina

PreuK Base de preus ha editat Façana lleugera
PreuK Base de preus ha editat Façana lleugera
PreuK Base de preus ha editat Façana de fábrica
PreuK Base de preus ha editat Façana de fábrica
PreuK Base de preus ha editat Fusteria interior
PreuK Base de preus ha editat Fusteria interior
PreuK Base de preus ha editat Lluernes
PreuK Base de preus ha editat Lluernes
PreuK Base de preus ha editat Equipament zones comuns
PreuK Base de preus ha editat Equipament zones comuns
PreuK Base de preus ha editat Demolició de forjat de biguetes de formigó
PreuK Base de preus ha editat Demolició de forjat de biguetes de formigó
PreuK Base de preus ha editat Aixecat plat dutxa
PreuK Base de preus ha editat Aixecat plat dutxa
PreuK Base de preus ha editat Farcit de fissura amb morter sika Monotop 612.
PreuK Base de preus ha editat Farcit de fissura amb morter sika Monotop 612.
PreuK Base de preus ha editat Empresillat de pilar 40x40 cm PNL-100.10 mm
PreuK Base de preus ha editat Empresillat de pilar 40x40 cm PNL-100.10 mm
PreuK Base de preus ha editat Fusteria exterior
PreuK Base de preus ha editat Fusteria exterior
PreuK Base de preus ha editat Aixecat de recobriment guix / morter en fissures interiors, franja d'ample 20 cm.
PreuK Base de preus ha editat Aixecat de recobriment guix / morter en fissures interiors, franja d'ample 20 cm.
PreuK Base de preus ha editat Tots els preus
PreuK Base de preus ha editat Tots els preus
PreuK Base de preus ha editat Lloguer de plataforma elevadora articulada amb cistella 36/42 m. alçada.

anterior | més recent