REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0588u

Tractament contra insectes xilòfags en elements de fusta (1 UI)

1,00984,68984,68
Tractament contra insectes xilòfags en elements de fusta, amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, consistent en: 1. Tractament superficial antixilòfags (Anobium punctatum i fongs basidiomicets de la putrefacció), mitjançant la projecció de biocida anti-xilòfags. 2. Tractament curatiu / preventiu profund en tota l'extensió de les bigues de fusta, mitjançant la injecció d'un biocida anti-corcs, a través de vàlvules anti-retorn, amb una profunditat de trepant de 2/3 de l'espessor de l'element i 9 mm de diàmetre, per a posterior injecció de líquid protector en cadascuna de les vàlvules instal·lades. 3. Tractament de fumigació amb insecticida d'àmplia versatilitat i eficiència demostrada, en base a una molècula amb excel·lent efecte 'flushing'. 4. Tractament preventiu contra tèrmits, consistent en injecció en els capçals de les biguetes.en elements de bigam. Inclou material biocida, mitjans auxiliars fins a una altura màxima de 3,5 m, visites i desplaçament.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,0328,68
Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
Tractament per cada hàbitat1,00956,00956,00
Observacions:
1. Aquest tractament requereix d'un termini de seguretat mínim de 24 hores (preferentment 48 hores) durant el qual no es podrà accedir a les zones tractades. 2. Al cap de 12 mesos, es farà una inspecció dels elements de fusta, per tal de valorar l'efectivitat del tractament. 3. Es recomana un tractament de manteniment (projecció de gel i nova injecció), passats 3 anys del tractament inicial de xoc. 4. Aquest tractament es limita al control de les plagues especificades, però no cobreix els danys que els insectes xilòfags puguen provocar en elements i mobiliari, abans, durant o després del tractament. 5. Durant el tractament, el Client no podrà manipular els elements utilitzats en el control dels xilòfags, 6. Qualsevol alteració de les condicions inicials del tractament (per obres reformes, etc.) haurà de ser comunicada expressament.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 08/12/2018 0:00:00
Zona València
..........
Validat per
Perfil
Validat amb data
Editar preu