REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0553u

Assistència tècnica per a l'execució d'una campanya de cales (50 UI)

1,00462,63462,63430,0015,0092,95
Assistència tècnica per a l'execució d'una campanya de cales en un edifici o local amb intervenció en 50 unitats d'inspecció, consistent en la planificació, coordinació i supervisió de l'execució de les cales per laboratori i de les ajudes d'obra per a la seua reposició. Inclou: visites i desplaçament.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,027,50
%02%Costos indirectes0,0311,25
Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0068hTècnic especialista. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació12,5030,00375,00375,0012,50
RE0156uVisita de reconeixement, presa de dades, inspecció ocular o intervenció presencial, inclús desplaçament1,0068,8868,8855,002,50
Observacions:
Aquest preu no inclou: elaboració del pla de cales, execució de les cales, desplaçament de personal i equips, mitjans auxiliars, protecció de mobiliari, preparació i ajudes d'obra, reposició dels elements eliminats i estudi i anàlisi dels resultats. Es considera unitat d'inspecció independent en un edifici cada espai accessible i cobert (habitatge, local d'ús comercial, magatzem, aparcament, element comú o qualsevol altre ús), fins a 200 m² de superfície construïda o fracció, en un mateix nivell.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 19/03/2018
Zona València
..........
Validat per
Perfil
Validat amb data
Editar preu