REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0550u

Formació en matèria de programació de Google Apps Script (10 alumnes)

1,00289,38289,38265,009,5091,58
Formació en matèria de programació de Google Apps Script, consistent en una lliçó teòrico-pràctica presencial, on line o mixta, de fins a tres hores de duració, destinada aproximadament a 10 alumnes. Inclou: visites i desplaçament.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,024,20
%02%Costos indirectes0,036,30
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0068hTècnic especialista. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació7,0030,00210,00210,007,00
RE0156uVisita de reconeixement, presa de dades, inspecció ocular o intervenció presencial, inclús desplaçament1,0068,8868,8855,002,50
Observacions:
Aquest preu no inclou la configuració dels mitjans audiovisuals propietat del Client.
Redactat per Ignacio Baixauli Quiles
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 21/07/2016
Zona València
Observacions: Partides amb idèntica parametrització: RE0545, RE0546
..........
Validat per Joaquim Iborra Posadas
Validat amb data 23/10/2016
Observacions:
Editar preu