REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0547u

Visita virtual de 200 panoràmiques per a Google Street View Trusted

1,00766,92766,92719,8024,6693,86
Ruta virtual basada en la ingesta de 200 panoràmiques equi-reclangulars, corresponent a una superfície aproximada de 3000 m², vinculada pel programari que es presentarà com una única via contínua, formada per: 1.- Estudi de la ruta adequada en funció del que voleu mostrar. 2.- Feu 12 fotografies (3 en mode de frenada (exposicions diferents) a cada orientació nord, est, sud i oest), cada 5 o 7 metres de la ruta, per un reflex i un gran angle de 8mm. 3.- Selecció de fotografies i composició de la gira. 4.- Composició del viatge a Google Street View Trusted, des d’un programari de Google per a aquest propòsit, mitjançant un procés semiautomàtic d’ingestió, disseny i alineació de les visualitzacions panoràmiques, formant la ruta final. 5.- Ubicació i publicació del tour del mapa de Google Maps per a Link and Coherence amb Google Street View, accessible a qualsevol usuari que ho requereixi. Inclou: desplaçament a una distància màxima de 20 km.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,0213,30
%02%Costos indirectes0,0319,94
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0068hTècnic especialista. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació22,1630,00664,80664,8022,16
RE0156uVisita de reconeixement, presa de dades, inspecció ocular o intervenció presencial, inclús desplaçament1,0068,8868,8855,002,50
Redactat per Ignacio Baixauli Quiles
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 21/07/2016
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Joaquim Iborra Posadas
Validat amb data 23/10/2016
Observacions:
Editar preu