REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0545u

Formació en matèria de tecnologies de la informació i comunicació TIC (60 alumnes)

1,00315,86315,86290,2210,3491,88
Formació en matèria de tecnologies de la informació i comunicació (TIC), a nivell d'usuari, consistent en una lliçó teòrico-pràctica presencial, on line o mixta, de fins a tres hores de duració, destinada aproximadament a 60 alumnes. Inclou: visites i desplaçament.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,024,70
%02%Costos indirectes0,037,06
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0068hTècnic especialista. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació7,8430,00235,22235,227,84
RE0156uVisita de reconeixement, presa de dades, inspecció ocular o intervenció presencial, inclús desplaçament1,0068,8868,8855,002,50
Observacions:
Aquest preu no inclou la configuració dels mitjans audiovisuals propietat del Client.
Redactat per Ignacio Baixauli Quiles
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 21/07/2016
Zona València
Observacions: Partides amb idèntica parametrització: RE0540, RE0546
..........
Validat per Joaquim Iborra Posadas
Validat amb data 23/10/2016
Observacions:
Editar preu