REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0537u

Implantació de G Suite en una estructura corporativa (100 usuaris)

1,00821,72821,72771,9926,4093,95
Implantació de G Suite (abans Google Apps for Work) en una estructura corporativa, consistent en anàlisi prèvia de necessitats, programació de la implantació, alta en G Suite i vinculació a un domini de nova creació o propietat del client, incorporació de la imatge corporativa a la plataforma, personalització de les url d'accés als diferents serveis, configuració de directrius inicials de seguretat, configuració inicial d'aplicacions i dispositius, assignació i gestió inicial de privilegis d'administració, creació de 100 usuaris i 10 grups d'usuaris i redireccionament del correu del client a G Suite. Completament instal·lada, amb tots els seus serveis disponibles i en funcionament, a falta de la formació mínima requerida. Inclou: visites i desplaçament.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,0214,34
%02%Costos indirectes0,0321,51
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0068hTècnic especialista. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació23,9030,00716,99716,9923,90
RE0156uVisita de reconeixement, presa de dades, inspecció ocular o intervenció presencial, inclús desplaçament1,0068,8868,8855,002,50
Observacions:
La implantació es farà la seu del client i no afectarà el normal funcionament de l'activitat. Aquest preu no inclou la formació dels usuaris, l'alta i quotes del domini associat ni el cost de la llicència d'ús de G Suite (abans G Suite (abans Google Apps for Work)), el qual s'ajustarà a les tarifes vigents de Google Inc., disponibles en https://apps.google.es/intx/es/pricing.html. A títol informatiu, la quota mensual és de 4 euros per cada usuari actiu, amb una bonificació del 20% durant el primer any. En qualsevol moment, el client podrà afegir o eliminar usuaris i només pagarà per cada usuari actiu. No existeix compromís de permanència, de manera que el client podrà donar de baixa completament el servei en qualsevol moment sense cost. Aquesta quota de 4 euros inclou 30 Gb d'enmmagatzematge online. També existeix una tarifa de 8 euros mensuals i per usuari, la qual inclou emmagatzematge il·limitat (1TB per usuari si hi han menys de 5 usuaris) i Google Vault para eDiscovery, entre d'altres funcionalitats suplementàries. Consulteu el detall complet de les tarifes vigents de Google Inc. en el link especificat més amunt.
Redactat per Ignacio Baixauli Quiles
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 21/07/2016
Zona València
Observacions: Partides amb idèntica parametrització: RE0537, RE0541
..........
Validat per Joaquim Iborra Posadas
Validat amb data 23/10/2016
Observacions:
Editar preu