REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0532u

Informe i recopilació de cales i resultats

1,001.874,881.874,881.775,0060,5094,67
Redacció d'informe i recopilació de cales i resultats, incloent actes d'assaig, plànols de localització d'acord amb nomenclatura i criteris de la Direcció Facultativa i reportatge fotogràfic, d'acord amb la 'Guía para la Inspección y Evaluación Complementaria de estructuras de hormigón en edificios existentes' de l'Institut Valencià de l'Edificació IVE (DRB 05/09).
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,0234,40
%02%Costos indirectes0,0351,60
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0068hTècnic especialista. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació50,0030,001.500,001.500,0050,00
MOU0066hCoordinador Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació4,0025,00100,00100,004,00
MOU0081hDirector Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació4,0030,00120,00120,004,00
RE0156uVisita de reconeixement, presa de dades, inspecció ocular o intervenció presencial, inclús desplaçament1,0068,8868,8855,002,50
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 22/10/2015
Zona València
Observacions:
..........
Validat per
Perfil
Validat amb data
Observacions:
Editar preu