REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0530u

Determinació de resistència a l'arrencament a tracció d'ancoratge

1,00107,22107,2257,973,2054,07
Determinació de la resistència a l'arrencament a tracció d'ancoratge químic per vareta roscada Ø 12 mm i longitud 80 mm amb resina sintètica d'altes prestacions, d'acord amb norma UNE EN 1537, consistent en execució d'assaig destructiu de resistència a tracció amb equip hidràulic calibrat, registre de deformacions i de càrrega de fissuració. Inclou: desplaçament de personal i equips, mitjans auxiliars, protecció de mobiliari, preparació i ajudes d'obra, col·locació d'ancoratge seguint estrictament les recomanacions del fabricant, documentació gràfica i fotogràfica de l'assaig i emissió d'acta. No inclou: mitjans d'elevació per a altures superiors a 7 m ni reposició de revestiments.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,021,16
%02%Costos indirectes0,033,09
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0068hTècnic especialista. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació0,5030,0015,0015,000,50
MOU0057hOficial 1 d’estructures. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,9017,9316,1416,140,90
MOU0058hAssistent d’estructura. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació0,9015,5013,9513,950,90
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,9014,3112,8812,880,90
REU0180uEquipament i suports auxiliars per a l'execució de tastos en elements estructurals o constructius de l'edifici.1,0045,0045,00
Observacions:
El preu d'aquesta partida està condicionat a la facilitat i permís d'accés per part dels propietaris.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 22/10/2015
Zona València
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu