REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0522u

Determinació característiques del formigó de bigueta (CM)

1,00218,70218,70120,004,0054,87
Determinació de les característiques del formigó d'una bigueta (CM), consistent en, a partir de l'execució d'una cala de determinació de secció de bigueta i del seu estat de conservació (CV), l'extracció d'una mostra de formigó de l'ala inferior de la bigueta i determinació de la profunditat de carbonatació (UNE 112.011/94), contingut de clorurs (UNE 112.010/94) i caracterització del ciment mitjançant test d'oxina i sulfats, d'acord amb la 'Guía para la Inspección y Evaluación Complementaria de estructuras de hormigón en edificios existentes' de l'Institut Valencià de l'Edificació IVE (DRB 05/09). Inclou: desplaçament de personal i equips, mitjans auxiliars, protecció de mobiliari, preparació i ajudes d'obra, documentació gràfica i fotogràfica de la mostra, transport a laboratori i emissió d'acta. No inclou: execució de la cala de bigueta CV, mitjans auxiliars per a altures superiors a 7 m ni reposició de revestiments.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,022,40
%02%Costos indirectes0,036,30
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0068hTècnic especialista. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació4,0030,00120,00120,004,00
REU0804uEquip i mitjans auxiliars per a l'execució d'assaigs i proves de laboratori.2,0045,0090,00
Observacions:
El preu d'aquesta partida està condicionat a la facilitat i permís d'accés per part dels propietaris.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 11/06/2019
Zona València
Observacions:
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu