REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0520u

Determinació velocitat propagació ultrasons en pilars i bigues (CU)

1,0013,9213,9211,050,6579,38
Determinació de la velocitat de la propagació dels impulsos ultrasònics en pilars i bigues (CU), d'acord amb normes UNE-83308/86 i UNE 83.308/93 Err (HC-58) i 'Guía para la Inspección y Evaluación Complementaria de estructuras de hormigón en edificios existentes' de l'Institut Valencià de l'Edificació IVE (DRB 05/09). Inclou: desplaçament de personal i equips, mitjans auxiliars, protecció de mobiliari, preparació i ajudes d'obra i emissió d'acta. No inclou: mitjans d'elevació per a altures superiors a 7 m i reposició de revestiments.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,22
%02%Costos indirectes0,030,40
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0068hTècnic especialista. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació0,0530,001,501,500,05
MOU0057hOficial 1 d’estructures. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,2017,933,593,590,20
MOU0058hAssistent d’estructura. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació0,2015,503,103,100,20
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,2014,312,862,860,20
REU0180uEquipament i suports auxiliars per a l'execució de tastos en elements estructurals o constructius de l'edifici.0,0545,002,25
Observacions:
El preu d'aquesta partida està condicionat a la facilitat i permís d'accés per part dels propietaris.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 22/10/2015
Zona València
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu