REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0517u

Redacció d'informe d'avaluació preliminar d'estructura IEP (10 UI)

1,00890,80890,80837,7938,1594,05
Redacció d'informe per a la inspecció i avaluació preliminar de l'estructura de formigó (IEP) d'un edifici o local amb 10 unitats d'inspecció, que recull la informació de l'edifici escrita i gràfica amb l'objectiu d'analitzar l'estat actual de l'estructura de l'edifici, la presència de lesions o danys en l'estructura principal o secundària i la presència de factors de deteriorament en el formigó i estableix les recomanacions sobre les actuacions a fer. Inclou: visita del tècnic per a inspecció de l'immoble (amb una intensitat d'inspecció mínima de 6 unitats d'inspecció).
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,0211,90
%02%Costos indirectes0,0317,85
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0156uVisita de reconeixement, presa de dades, inspecció ocular o intervenció presencial, inclús desplaçament1,0068,8868,8855,002,50
RE0159uDedicació d'un tècnic al reconeixement ocular d'una unitat d'inspecció en edifici o local, sense desplaçament6,0011,5569,3066,003,00
RE0278uDedicació d'un tècnic a l'alçament de l'estat actual1,3080,93105,21100,205,20
MOU0064hAuxiliar tècnic. Nivell professional V (Font: IVE). / Més informació7,0020,58144,06144,067,00
MOU0063hTècnic. Nivell professional III (Font: IVE). / Més informació14,0022,00308,00308,0014,00
RE0272uDedicació de personal a la gestió administrativa d'un expedient1,2518,0822,6021,531,25
MOU0066hCoordinador Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació2,6025,0065,0065,002,60
MOU0081hDirector Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació2,6030,0078,0078,002,60
Observacions:
La intensitat d'inspecció mínima considerada està condicionada a la facilitat i permís d'accés per part dels propietaris. Es considera unitat d'inspecció independent cadascuna de les següents: cada habitatge independentment de la superfície; un local d'ús comercial, magatzem, garatge o qualsevol altre ús diferent al d'habitatge, en un mateix nivell i fins a 125 m² de superfície construïda o fracció. S'adopta el criteri fixat per la Guia d'Inspecció i Avaluació Preliminar d'estructures de formigó en edificis existents DRB 04/06 de l'Institut Valencià de l'Edificació.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 26/03/2019
Zona València
Observacions: Partides relacionades: RE0516, RE0517, RE0518, RE0538.
..........
Validat per Joaquim Iborra Posadas
Validat amb data 26/03/2019
Observacions:
Editar preu