REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0514m

Col·leccionista enterrat PVC-315 mm canonada, trinxera farcida

1,0019,3819,3812,590,7064,96
Col·leccionista enterrat elaborat amb un tub de PVC llis per sanejament, diàmetre de 350 mm, unit i gruix segons la norma UNE El 1401-I, amb un augment del preu del 30% de tubs per a juntes, accessoris i peces especials, col·locades en una rasa de 700+250 mm, sobre llit de sorra / grava gruixuda 100+250 /10 mm, sense excavació, farcida, farcida, farcida Amb la trinxera i la compactació final, fins i tot hm²0/20/i gruix de 15 cm, abans de la col·locació del paviment final. Unitat completament acabada i verificada. Aplicació CTE.DB.HS Salut.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,25
%02%Costos indirectes0,030,56
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0040Sorra embalada.0,2520,005,00
REU0316lNeteja líquid per enganxar -se per la banyera de PVC i l’adhesiu d’accessoris.0,059,580,48
REU0317lAdhesiu i accessoris de canonades PVC.0,0319,850,50
REU0143hPisón Roller Compactor 300/600kg.0,1028,002,802,800,10
MOU0005h1r oficial en construcció. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,1517,932,692,690,15
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,2014,312,862,860,20
MOU0035h1er oficial de Fontanero. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,1517,932,692,690,15
MOU0039hAssistent de Fontanero. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació0,1015,501,551,550,10
Observacions:
La nova xarxa de col·leccionistes s’executarà en paral·lel a la existent, mantenint l’ús de la xarxa existent el màxim temps possible, fins al moment de connectar -se i derivar -se a cada nova branca
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 01/07/2015
Zona València
Observacions: AO0015
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu