REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0507m

Obertura i excavació de rases en col·leccionistes enterrats

1,0044,0844,0841,983,6595,24
Obertura i excavació de fosses per a la nova xarxa enterrada de col·leccionistes d’amplada variable entre 0,60 m i 0,90 i 0,95 cm de profunditat mitjana, fins i tot la retirada manual de terres existents i la càrrega en contenidors portàtils situats a les carreteres públiques, P.P. RESTITACIÓ, nivell de nivell i establiments establerts un 2% des dels punts d’origen al peu de l’evacuació del punt baix i del punt final. Unitat completament executada i preparada per rebre la nova canonada de col·leccionista
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,84
%02%Costos indirectes0,031,26
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0348hCompressor dièsel portàtil 4 m³/min.0,354,701,651,650,35
REU0184hEnderrocar martell pneumàtic0,854,083,473,470,85
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació1,2514,3117,8917,891,25
MOU0023hPeó especialista en construcció. Nivell professional XI (Font: IVE). / Més informació1,0515,5016,2816,281,05
MOU0005h1r oficial en construcció. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,1517,932,692,690,15
Observacions:
La nova xarxa de col·leccionistes s’executarà en paral·lel a la existent, mantenint l’ús de la xarxa existent el màxim temps possible, fins al moment de connectar -se i derivar -se a cada nova branca
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 01/07/2015
Zona València
Observacions: AO0015
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu