REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0505u

Dispositius sanitaris elevat i de reemplaçament, locals comercials

1,0075,2475,2421,091,2028,03
Desmuntatge de dispositius sanitaris, corresponents als lavabos dins dels locals comercials, formats per lavabos, lavabos i les safates de dutxa, per a la posterior reutilització i reincorporació en les mateixes condicions en què es trobaven.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,42
%02%Costos indirectes0,032,18
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0672uUnitat d’instal·lació d’electrons sanitaris (vàter, bidé, lavabo i dutxa), amb un acodivament de paret acoditat amb PVC, BC, acabat negre, evacuació d’aigües residuals (a baixa i alta temperatura) dins dels edificis, enllaç mixt d’1/4x40 mm de diàmetre, Segons UNE-EN, la clau de regulació 1/2, per a lavabo o bidet, acabat Chrome, clau de regulació 1/2, per a lavabo, acabat cromat, ritme flexible UD de 20 cm i 1/2 de diàmetre, UD automàtica de llautó Escorreu la banyera, l’acabat cromat.0,5087,5043,75
REU0633uMaterial auxiliar per a aparells sanitaris.1,001,801,80
REU0312uMasses de maçoneria per a la instal·lació de la fontaneria i el sanejament necessaris per canviar de camí.0,1540,006,00
MOU0046h2a fontaneria oficial. Nivell professional IX (Font: IVE). / Més informació0,6017,2210,3310,330,60
MOU0035h1er oficial de Fontanero. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,6017,9310,7610,760,60
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 01/07/2015
Zona València
Observacions: AO0015
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu