REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0504u

Demolició de l'arc de maçoneria existent

1,0034,5234,5232,872,7595,22
Demolició i plantejada dels arcs de maçoneria existents, al peu de la baixa o passant, a l'interior de locals o patis, de dimensions mitjanes 50x50x60 cm, per executar una nova via de sanejament, fins i tot Solera base i excavació de terres sobrants, per compressor Hydraulic, eliminació de restes i càrrega en contenidors portàtils situats a les carreteres públiques.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,66
%02%Costos indirectes0,030,99
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació1,0014,3114,3114,311,00
MOU0023hPeó especialista en construcció. Nivell professional XI (Font: IVE). / Més informació1,0015,5015,5015,501,00
REU0184hEnderrocar martell pneumàtic0,754,083,063,060,75
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 01/07/2015
Zona València
Observacions: AO0015
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu