REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0497m

Reparació de la safata del balcó

1,0065,8965,8941,713,1563,30
La safata del balcó que es repararà consisteix en eliminar un estat mal adherit o deficient, fins a trobar un volum consistent i suficientment compacte a discreció del D.F., per mitjans manuals i/o mecànics. Recuperació del volum, inclosa la recuperació de plint existents a la vora, mitjançant l’encofrat i l’abocament de Microhormigon de Betonfix RR, fibrorefricat. En cas de petits volums, es farà omplert per llançament per capes. Als balcons d’habitatge.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,03
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0371uRestauració de la safata del balcó, superfície 1,50 m².0,30219,6365,8941,713,15
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 01/07/2015
Zona València
Observacions: AO0012
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu