REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0492

Repareu mors de recobriment amb chipts

1,0032,7332,7310,010,7330,58
A les parets verticals amb chipts dels morters de recobriment, s’eliminarà el revestiment en mal estat, la neteja de la superfície descoberta es realitzarà eliminant morters antics, pols i brutícia; Revusió del recobriment fins al seu acabat original amb morters de recomposició de tipus R2 (UNE -in 1504: 3-2006). L’acabat textural que ha de ser el més semblant a la textura existent fins i tot es tindrà cura, tenint cura de les zones sindicals amb els morters existents evitant en la mesura del possible l’avió canvia amb les projeccions i les entrades. Segons UNE - el 998: 2003. Acabat suau. Es farà a la superfície original.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,11
%02%Costos indirectes0,030,77
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0370Paret externa picada per al seny, un 30%de superfície.0,5010,845,424,640,41
REU0016kgTipus de morter estructural 25kg, Aplica el producte R3.24,000,8520,40
MOU0005h1r oficial en construcció. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,2217,933,943,940,22
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,1014,311,431,430,10
RE0128Barreges de residus de transport, al contenidor 4 m³0,0236,620,66
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 01/07/2015
Zona València
Observacions: AO0012
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu