REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0490u

Demolició de safates de balcó

1,00110,50110,5076,995,0069,67
Demolició total de la safata de balcó de formigó en mal estat degut a les dues cantonades, inclinades a 45º fins que trobeu la façana i es construeixi a la paret de 10 cm. L’enderrocament del balcó inferior començarà i acabarà pels més superiors, facilitant així els fitxers adjunts i l’encofrat necessaris. La demolició s’executarà fins i tot a la paret de la façana. Fins i tot la recollida, la caiguda i el transport de l’abocador controlat.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,021,54
%02%Costos indirectes0,033,17
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0264uHilti / Kango Demolish Elèctric Hammer.1,8016,0028,80
MOU0005h1r oficial en construcció. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació1,5017,9326,9026,901,50
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació3,5014,3150,0950,093,50
Observacions:
No es valora eliminar la barana metàl·lica existent als balcons, ni les obres sanititzades, la reconstrucció empotrada, la reconstrucció d’elements i/o la substitució d’aquests.
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 01/07/2015
Zona València
Observacions: AO0012
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu