REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0391

Terres de balcó impermeable, amb poliuretà sikalàstic 490-T

1,0036,3136,317,690,4621,18
Recobriment impermeable al paviment de conjunt existent, en terrasses exteriors del balcó, amb aplicació de pintura de poliuretà transparent sikalàstica 490-T, aplicada en tres mans (rendiment: 0,50 kg/m² cada mà), aplicació prèvia de 0, 25 kg/m² de base Primera amb Sikaprimer 490-T, fins i tot pintat a la paret vertical perimetral de les parets, fins a una alçada de 10 cm cer R (actualment és un morter de ciment i un morter de ciment, no hi ha cap rol cerlàmic). Preparació de suport, neteja i aturada; Totalment acabat.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,15
%02%Costos indirectes0,031,05
%Aumentar de acuerdo con el grado de dificultad o incertidumbre1,00
REU0735kgSikalàstica 490-T, pintura de poliuretà transparent, 5 kg de vaixells.1,5016,4224,63
REU0736kgSikaprimer 490-T, imprimació de poliuretà transparent, vaixells 1 kg.0,2511,162,79
MOU0004hAssistent de pintor. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació0,2315,503,573,570,23
MOU0003h1er Pintor Oficial. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació0,2317,934,124,120,23
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 15/11/2014
Zona València
Observacions: AO0003
..........
Validat per ?
Perfil ¿Notas de validador?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu