REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0384

Guix picat i reemplaçat a la cara inferior de Forged

1,0016,3216,3211,950,8073,22
Sanoado i reemplaçament del folre deslligat sota rellotges metàl·lics de forja de pols, unió de pont d’aplicació d’imprimació amb resina líquida Sikatop-1, micromalla de fibra de vidre i reemplaçament per guix negre a Buena Vista; P.P. Mitjans auxiliars i bastides, proteccions, retirada de deixalles i càrrega de contenidors.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,10
%02%Costos indirectes0,030,25
%Aumentar de acuerdo con el grado de dificultad o incertidumbre1,00
RE0088Guix picat en parets verticals.1,007,517,517,160,50
REU0009Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN 13279-1, D22, amb P.P. Mall de fibra de vidre, 5x5 mm de llum, flexible i imputrescible amb el pas del temps, 70 g/m² de massa superficial i 0,40 mm de gruix de gruix, per muntar socorristes de plàstic i metàl·lic, estables per a l’acció dels sulfats.0,0378,851,97
REU0036mFibra de malla Armatex 44 guix.1,150,820,94
REU0724lSikatop 1, adhesiu de Morteros, resina del pont Uníon, vaixell de 5kg0,126,350,76
MOU0002hPawn plasterista ordinari. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,1514,002,102,100,15
MOU0001h1er oficial plasterista. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,1517,932,692,690,15
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 15/11/2014
Zona València
Observacions: AO0008
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu