REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0379

Segellant esquerdes i esquerdes generalitzades a la fàbrica de maons

1,0015,6015,607,930,6050,83
Segellat d’esquerdes i esquerdes generalitzades a la fàbrica de maons, amb morter bastard de calç i ciment de dosificació M-160b (1: 0,25: 3) Color natural, fins i tot mostres d’acabat, color i textura per triar existents amb aire a pressió, llavors el morter preparat ho farà Injectar -se amb pistola omplint, eliminant les molèsties de morter i la neteja de la superfície a mesura que es realitzi el segell.
%01%Costos auxiliars0,020,30
%02%Costos indirectes0,030,45
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0208kgAdhesiu de cautxú d'asfalt de tipus PB-II0,024,460,09
REU0209uAsfalt elastomèric0,0340,001,20
REU0203hEquip d'injecció de resina0,101,220,120,120,10
REU0206kgResina epoxi per a injeccions0,3416,205,48
REU0207uResines de boquilla d'injecció1,500,100,15
MOU0005h1r oficial en construcció. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,1817,933,233,230,18
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,3214,314,584,580,32
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 04/11/2014
Zona València
Observacions: AV0001
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu