REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0371u

Restauració de la safata del balcó, superfície 1,50 m².

1,00219,63219,63139,0310,5063,30
La restauració de la safata del balcó que inclou totes les parts soltes, mal adherides o en mal estat, tot el que no està en bon estat hauria de ser tallat, amb la retirada de runes i càrrega. Eliminació de tota la capa d'òxid existent a l'armari de suport al balcó netejant amb raspall de punxó metàl·lic o raig a pressió a pressió fins que quedi absolutament net. Sika o Epecem similar 110 Aplicació del pasivador d’oxidació, l’aplicació SIKX Fix o Epecem que serveix de pont d’unió entre la nova i antiga superfície sobre tota la superfície existent i la regeneració del volum perdut que incorpora l’armadura de la boca sanitària mitjançant una reparació d’alta resistència del tipus Sika o similar i incorpora mallatex gruixut a la capa intermèdia dels fronts de les safates. La regeneració del volum s’executarà de manera idèntica a la part existent en mida i forma.
%01%Costos auxiliars0,024,18
%02%Costos indirectes0,036,28
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0204hSimulacre mecànic1,402,353,293,291,40
REU0145kgInhibidor de la corrosió de Sika Top Armatec 110-Epocem i Union Bridge, 4kg Boat, 3 components: A+B+C.0,754,153,11
REU0031kgMortar de resines estructurals, producte aplicat R4, en bosses de 25 kg.48,000,6531,20
REU0016kgTipus de morter estructural 25kg, Aplica el producte R3.7,000,855,95
REU0104CEM II/B-P 32,5 N Tipus M-5 Mortar de ciment, fet de treball amb 250 kg/m³ de ciment i una proporció al volum 1/6.0,10115,5011,55
REU0015kgB-500-S 6/16mm Perfils d’acer corrugat, tall i subministrament a la feina.4,000,783,12
REU0203hEquip d'injecció de resina1,101,221,341,341,10
REU0206kgResina epoxi per a injeccions0,9016,2014,58
REU0036mFibra de malla Armatex 44 guix.0,800,820,66
MOU0005h1r oficial en construcció. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació5,5017,9398,6298,625,50
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació2,5014,3135,7835,782,50
-0,03
Observacions:
Se consideran bandejas de balcones o miradores con una superficie no superior a 1,50 m².
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 04/11/2014
Zona València
Observacions: AV0001
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu