REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0369%

Mesures en la gestió de la gestió del treball

1,001,551,55
Les mesures sobre la gestió de residus ha de ser adoptada pel contractista de les obres per tal de dur a terme les seves obligacions en aquest camp, facilitant el seu desenvolupament sota el control del coordinador en la gestió de residus durant l'execució de l'obra, d'acord amb els estudis corresponents i Plans i amb Royal Decret 105/2008, de l’1 de febrer, que regula la producció i la gestió dels residus de construcció i demolició.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,030,05
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
%1U%Valoració alçada en %1,501,001,50
Observacions:
El preu d'aquesta partida correspon a un % aproximat sobre el PEM, descomptant els capítols destinats a mesures en matèria de seguretat i salut, residus, control de qualitat i d'altres capítols amb títol precedit per la barra /. L'amidament de la partida, per tant, correspon a aquesta quantitat parcial del PEM dividida per cent.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 19/06/2019
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Joaquim Iborra Posadas
Validat amb data 19/06/2019
Observacions:
Editar preu