REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0368

Restauració i consolidació de motllures, impostes, flors, etc.

1,00885,70885,70112,828,3512,74
Restauració i consolidació de motllures, impostes, florons, etc., elements decoratius únics existents a la façana eliminant elements danyats, trencats o solts o en mal estat Reparació de morters de la casa Sika o similar. Anteriorment va aplicar un morter inhibidor de la corrosió que funciona com a pont de la unió entre l'antic treball i el nou tipus de Sika 110 o similar. Els elements es restauraran amb la mateixa forma dels originals fins i tot amb motlles si cal.
%01%Costos auxiliars0,0216,87
%02%Costos indirectes0,0325,31
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0204hSimulacre mecànic1,102,352,592,591,10
REU0590Frontó decoratiu de modelat de façana, de tipus Floron o similar, elaborat per especialistes, mitjançant un gruix mitjà de la peça de 40 mm, fins i tot revisió de les vores i el perfil de relleu. Totalment acabat i subministrat al lloc.1,00690,00690,00
REU0145kgInhibidor de la corrosió de Sika Top Armatec 110-Epocem i Union Bridge, 4kg Boat, 3 components: A+B+C.0,554,152,28
REU0031kgMortar de resines estructurals, producte aplicat R4, en bosses de 25 kg.28,000,6518,20
REU0016kgTipus de morter estructural 25kg, Aplica el producte R3.5,000,854,25
REU0104CEM II/B-P 32,5 N Tipus M-5 Mortar de ciment, fet de treball amb 250 kg/m³ de ciment i una proporció al volum 1/6.0,01115,501,04
REU0015kgB-500-S 6/16mm Perfils d’acer corrugat, tall i subministrament a la feina.2,000,781,56
REU0203hEquip d'injecció de resina0,751,220,920,920,75
REU0206kgResina epoxi per a injeccions0,8016,2012,96
REU0036mFibra de malla Armatex 44 guix.0,500,820,41
MOU0005h1r oficial en construcció. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació4,5017,9380,6980,694,50
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació2,0014,3128,6228,622,00
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 04/11/2014
Zona València
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu