REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0364

Neteja de façanes, controsa amb morter.

1,001,861,861,730,1593,01
Neteja del contenidor de fàbrica de maó en estat de conservació regular, per projecció d’aigua atomitzada amb polvoritzadors d’aire, formant nebulitzat contínu durant 16 a 32 hores per dissoldre el rascat de brutícia superficial, aplicada en ratlles horitzontals de 2 a 4 m d’alçada, a partir del Les parts superiors i la neteja per raig d’aigua a pressió de 2 atm, com a màxim, el detritus s’acumulava a les zones inferiors i manualment en vols, cornises i sortides, considerant un grau de dificultat normal. Amb força especial en presa de pedra per eliminar pintat.
%01%Costos auxiliars0,020,04
%02%Costos indirectes0,030,05
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0501Subministrament d’aigua potable xarxa general0,031,150,04
REU0502hEquips de raig d’aigua a pressió, amb un adaptador d’aigua atomitzat o nebulitzat.0,055,500,280,280,05
MOU0005h1r oficial en construcció. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,0317,930,450,450,03
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,0714,311,001,000,07
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 04/11/2014
Zona València
Observacions: AV0045-PK0008
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu