REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0357m

Protecció del pòrtic de carpa a les carreteres públiques. Sense lloguer mensual.

1,0032,4432,44
Muntatge i desmuntatge de bastides tubulars normalitzades, com a port de marques a la vorera pública, elaborades amb tubs d’acer galvanitzats, puntes de 150x130 cm, en suport de façana, fins i tot sistemes de manteniment i protecció Totalment aprovat i legalitzat en compliment de la norma de seguretat i salut. Porxo interior per a la travessia de vianants de 1.20x2.20 m, la unitat correctament instal·lada i marcada.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,03
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0101uMuntatge i desmuntatge de bastides tubulars de façana, 250m².0,011.996,8829,95
RE0103uTransport i retirada de les bastides tubulars de la façana. 250 m².0,01498,572,49
Observacions:
Instal·lació del porxo de Marquein amb visera inclinada amb vol de 1,50 M, per a la travessia de vianants interior. Sense considerar el lloguer diari.
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 04/11/2014
Zona València
Observacions: AO0003
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu