REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0350

Recobriment amb pintura de plàstic amb gota gruixuda, a les revisions interiors.

1,005,865,863,700,2263,14
Recobriment amb pintura de plàstic acabada degotejada, aplicada a parets verticals de maó, guix o ciment, prèviament polvoritzades amb petites adhesions i imperfeccions, Plast, mà d’imprimació de segellat per a guix o ciment i acabat amb pintura de plàstic, segons NTE/RPP-26.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,07
%02%Costos indirectes0,030,17
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0748lEmulsió acrílica aquosa com a fixació superficial, incolor, acabat brillant, aplicat amb raspall, corró o pistola.0,107,150,72
REU0749lPintura de plàstic en pasta preparada per utilitzar -la basada en copolímers acrílics, color blanc, acabat mat, aplicat amb pistola.0,353,441,20
MOU0003h1er Pintor Oficial. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació0,1217,932,152,150,12
MOU0004hAssistent de pintor. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació0,1015,501,551,550,10
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 22/01/2015
Zona València
Observacions: AO0009
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu