REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0344

Placa de teulada falsa decorada 60x60 cm, en subministrament estructural.

1,0023,1123,1113,250,8357,33
Falsa coberta elaborada amb plaques de guix decorades de 60x60 cm, recolzades amb Esparo i pasta de guix, segons NTE/RTC-16.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,24
%02%Costos indirectes0,030,62
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU075960x60 cm Decorat Plasterboard, amb Stoopadas P.P i pasta articular.1,058,108,51
RE0007mFalts de guix, taba i biga de safata 20x30 cm.0,1016,141,611,120,07
MOU0001h1er oficial plasterista. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,3817,936,816,810,38
MOU0002hPawn plasterista ordinari. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,3814,005,325,320,38
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 22/01/2015
Zona València
Observacions: AO0009
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu