REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0341

Ancoratge de 12 mm de diàmetre d’acer i longitud de 250 mm, resina.

1,007,837,834,000,2851,09
Ancoratge químic estructural per adherència aplicada en un suport de formigó comprimit massiu Característica 20 N/mm², realitzada a través de la inserció de vareta roscada amb femella i rentadora, acer galvanitzat de qualitat 5,8 segons UNE-EN ISO 898-1, de 12 mm de diàmetre i 250 Mm de llarg en perforació realitzada amb suport de 14 mm de diàmetre i 115 mm profundament farcits per injecció de resina epoxi d’alta resistència; Amb les següents característiques: Separació entre dos ancoratges de 220 mm, distància fins a les vores de la base d'ancoratge de 110 mm, gruix mínim de la base de 140 mm, el gruix màxim de la peça a 120 mm.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,08
%02%Costos indirectes0,030,23
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0045hEspecialista Anclajes. Nivell professional VII (Font: Ive). / Més informació0,1218,362,182,180,12
MOU0023hPeó especialista en construcció. Nivell professional XI (Font: IVE). / Més informació0,1115,501,691,690,11
REU0380uBarra d’acer de 5,8 de diàmetre de 12 i 250 mm de longitud, àncora química1,002,262,26
REU0379lAncoratge químic de la resina epoxi0,0173,080,80
REU0207uResines de boquilla d'injecció1,000,100,10
REU0204hSimulacre mecànic0,032,350,070,070,03
REU0350hEquip de pressió a raig0,013,750,050,050,01
REU0203hEquip d'injecció de resina0,011,220,010,010,01
REU0363uClau dinamomètrica 20-100 nm0,00361,000,36
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 12/03/2014
Zona València
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per ?
Perfil Notes del validador?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu