REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0339m

Repercussió de lloguer Scaamio Hung and Marquesina, façana exterior

1,0037,1437,1413,370,8036,00
Repercussió per lloguer per metre quadrat i mes d’estructura de bastides penjada, fins i tot part proporcional de protecció de carreteres públiques, tendals i protecció segons les regulacions de seguretat.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,030,62
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0039mProtecció anticaidal Marca d'objectes per a la protecció de la vorera. Amb lloguer durant 1 mes.0,5032,0416,0213,370,80
REU0090uDiario de la plataforma en suspensió de la unitat, de 2 m de longitud, format per un o més mòduls de 90 cm d'amplada, per treballar en parets verticals de fins a 30 m d'alçada, compost per rol, baranes, equipament d'ascensor, cables i cables, cables i cables i estructura de suspensió, sistema antic, peix de suspensió i altres dispositius de seguretat.10,002,0520,50
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 22/01/2015
Zona València
Observacions: AO0009
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu