REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0338u

PVC-1110 Substitució del lavabo horitzontal, dimensions 250x250 mm.

1,00103,73103,7315,240,8514,69
Sip de PVC sifonic per a fundes planes amb una sortida horitzontal de dimensions de diàmetre de 110 mm i 250x250 mm, i amb un cremallera de PVC estabilitzat contra la radiació ultraviolada i el xoc tèrmic, segons UNE-In 1253, fins i tot la retirada del lavabo deteriorat, realitzat per drenar-se de la Xarxa general, completament instal·lada i demostrada segons DB-HS-D del CTE, neteja, càrrega i retirada de runes al camió o al contenidor i sense transport a abocador
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,30
%02%Costos indirectes0,033,01
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0035h1er oficial de Fontanero. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,8517,9315,2415,240,85
REU0386uPVC Sink Horizontal, 110 mm de diàmetre i dimensions 250x250 mm1,0020,1020,10
REU0387mTub d’evacuació PVC B, diàmetre 100 mm, 50% en accessoris1,506,7210,08
REU0373uSumidero elevat sense recobriment, picat de la superfície forjada amb martell elèctric i preparació del forat per a la nova instal·lació.1,0055,0055,00
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 12/03/2014
Zona València
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per ?
Perfil Notes del validador?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu