REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0336m

Cosit de fissures amb grapes d’acer.

1,0043,5143,5126,272,1560,38
Costura de fissures a través de grapes d’acer B500s, a 110 mm de diàmetre, separats cada 30 cm, fins i tot la neteja prèvia de la zona afectada per la brutícia, greixos, olis, pintures i tractaments superficials
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,53
%02%Costos indirectes0,031,25
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0005h1r oficial en construcció. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,7517,9313,4513,450,75
MOU0023hPeó especialista en construcció. Nivell professional XI (Font: IVE). / Més informació0,7515,5011,6311,630,75
REU0346lMortar de resines sintètiques4,003,8215,28
REU0390kgAcer corrugat B 500 s de 10 mm díamero0,210,880,18
REU0204hSimulacre mecànic0,352,350,820,820,35
REU0203hEquip d'injecció de resina0,301,220,370,370,30
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 12/03/2014
Zona València
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per ?
Perfil Notes del validador?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu