REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0335m

Placa d'ancoratge d'acer de 40x40 cm, de 4 mm de gruix.

1,0014,8514,854,870,3032,79
Placa de fàbrica de dimensions o formigó de formigó 40x40 cm i 4 mm de gruix, incloent material de soldadura segons la UNE-EN ISO 14555, quatre rodons d'acer rodó B 400 s, 50 cm de longitud i 16 mm de diàmetre, soldats de placa, anivellament, aprovat,, Rebut el suport, la neteja, la neteja i la pintura.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,10
%02%Costos indirectes0,030,43
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0042h1er oficial de metall. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,0317,930,450,450,03
MOU0043hEspecialista en metalls. Nivell professional VII (Font: Ive). / Més informació0,0318,360,550,550,03
MOU0005h1r oficial en construcció. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,1217,932,152,150,12
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,1214,311,721,720,12
REU0389S355 Full d'acer gruixut de 4 mm0,1640,566,49
REU0391kgAcer corrugat B 400 s de diàmetre 16 mm3,150,852,68
REU0392uImpacte de soldadura Kg/Estructura5,020,020,10
REU0393lImpressió base, sobre l'estructura del metall0,0211,430,18
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 12/03/2014
Zona València
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per ?
Perfil Notes del validador?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu