REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0320

Plaques de guix LISA 100x60 fixes fixes i modelat perimetral senzill.

1,0030,4530,4517,831,1058,56
Falsa fixada fixa feta amb plaques llises de 100x60 cm, recolzades amb Esparto i pasta de guix, segons NTE/RTC-16, fins i tot part proporcional del modelat perimetral per triar entre l’adreça opcional entre 6 mostres amb una repercussió d’1,80 m de motlle per m² per m² de fals sostre. Nota: l’elecció entre 2 models triats anteriorment per la D.F.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,03
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0001Ferrocarril de la placa de guix, nervat, 100x60 cm1,0013,2113,216,710,42
RE0319mMotlle de guix, 2.7x4.7x103 cm, per a la decoració del sostre.1,809,5817,2411,120,68
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 27/11/2013
Zona València
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per ?
Perfil Notes del validador?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu