REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0319m

Motlle de guix, 2.7x4.7x103 cm, per a la decoració del sostre.

1,009,589,586,180,3864,51
Subministrament i col·locació del modelat de guix, 2,7x4,7x103 cm, per a la decoració del sostre, rebuda amb cola basada en guix. Fins i tot tallar P/P, fixar accessoris i revisió conjunta.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,12
%02%Costos indirectes0,030,28
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0291mMotlle de guix, 2,7x4,7x103 cm, per a la decoració del sostre.1,052,802,94
REU0292kgCola basada en guix i additius especials.0,180,350,06
MOU0038h1er oficial plasterista. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,2217,933,943,940,22
MOU0002hPawn plasterista ordinari. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,1614,002,242,240,16
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 27/11/2013
Zona València
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per ?
Perfil Notes del validador?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu