REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0317

Coberta inclinada amb cobertura de teula. base Termochip y Texaplac.

1,00145,68145,6860,543,7041,56
Formació de coberta inclinada amb un pendent mig del 26%, sobre biguetes de fusta laminada (no incloses en aquest preu), composta dels següents elements: plafó sandvitx encadellat, compost de: cara superior de tauler d'aglomerat hidròfug de 10 mm d'espessor, nucli aïllant d'escuma de poliestirè extrusor de 60 mm d'espessor i cara inferior de fris d'avet natural, sobre entramat estructural; IMPERMEABILITZACIÓ: placa sota teula fixada amb cargols al suport; COBERTURA: teula ceràmica corba, 40x19x16 cm; fixada amb cargols rosca-fusta sobre llistons de fusta de pi gallec tractat o pi vermell, de 42x27 mm i qualitat VI. Inclús p/p de teules de carener, acabament lateral, ventilació i peces especials per formació de careners, tremujals, embroquetat de ràfecs i cantells lliures.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,021,21
%02%Costos indirectes0,034,21
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0561Panell de sandvitx de Machihembrado, compost per: tauler d’aglomerat hidrofugo superior de 10 mm de gruix i nucli aïllant d’escuma de poliestirè extruït de 60 mm de gruix i cara inferior del fris natural.1,1038,8042,68
REU0566uPlaca de terocip de subjecció amb cautxú per a ungles a-a-rotund, E: 16mm, galvanitzat.8,000,423,36
REU0567mBanda autoadhesiva de impermeabilització per a juntes impermeables entre panells sandvitxos de fusta en teulades inclinades.1,150,650,75
MOU0047h1er oficial de fusteria. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,7517,9313,4513,450,75
MOU0048hAssistent de fusteria. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació0,7515,5011,6311,630,75
REU0070uPlaca d’asfalt de 10 ones d’ona i color negre, formades per fibres minerals i plantes saturades amb una emulsió bituminosa a temperatures altes, segons UNE-EN 534.1,257,469,33
REU0071uCargol galvanitzat amb taco de plàstic i rentadora de plom/ferro, per arreglar plaques en suport ceràmic.8,000,100,80
REU0514uTile de ceràmica corbada, 40x19x16 cm, color de palla, segons UNE-EN 1304.32,000,3611,52
REU0569uCargol de fil de fila per a la rajola de les traces.8,000,070,56
REU0570mRasa de fusta, pi galico tractat o pi vermell, 42x27 mm, qualitat VI.4,001,204,80
REU0571uPista de traça.12,000,323,84
REU0572uCeràmica de la subhasta lateral, per a rajoles mixtes, color vermell, segons UNE-EN 1304.1,301,602,08
MOU0005h1r oficial en construcció. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació1,1017,9319,7219,721,10
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació1,1014,3115,7415,741,10
Observacions:
Se considera una recuperación de las tejas curvas existentes del 50%.
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 31/10/2014
Zona València
Observacions: AO0002-PK0042
..........
Validat per ?
Perfil Notes del validador?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu