REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0308m

Ciment de fibra elevat, amb gestió de residus.

1,0079,3979,39
Disminució de la fibra augmentada sense recuperació, fins i tot la retirada de deixalles i càrrega de camions o contenidors, fins i tot projectes, esforços, llicències, procediments, gestió de residus, retirada de deixalles, càrrega i transport a abocadors autoritzats (inclosos els canons de dumping).
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,032,31
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0265mDesmuntatge de descens de ciment de fibra i elements de fixació, per a una longitud mitjana que es desmunta entre 26 i 100 m, plastificada, etiquetatge i paletitzat dels elements, amb mitjans i equips adequats i càrrega mecànica del material desmuntat al camió o al contenidor.1,1062,7068,97
REU0266Transport de plaques de ciment de fibra, des de l’enderrocament d’una coberta, fins a un abocador específic, la instal·lació de la construcció de la construcció i la demolició externa a l’obra o centre de valorització o eliminació de residus, prèviament plasticitzat, paletitzat i carregat al camió al camió, considerant la primera etapa, descarregar i tornar.0,0395,203,05
REU0267Lliurament a un gestor autoritzat de residus perillosos de plaques de ciment de fibra, a partir de la demolició d’un sostre, inclòs el cost de l’alta.0,03158,005,06
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 27/11/2013
Zona València
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per ?
Perfil Notes del validador?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu