REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0307m

IPE120-140 Demolició de reforç existent

1,0036,7136,7120,501,4255,84
Demolició del reforç de baixes fortes de perfils laminats tipus IPE120-140 o similar per separat cada 80-100 cm, que consisteix en el tall a la zona de les plaques d'ancoratge; així com l'eliminació de les plaques que ancoren que impedeixen el posterior reforç del forjat; Amb la retirada i la càrrega de les deixalles, sense incloure el transport d’abocadors, segons NTE/ADD-12
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,16
%02%Costos indirectes0,030,65
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0144Execució d'apuntalament de forjat horitzontal0,6521,8314,1912,580,78
REU0263mRetiració de reforç, amb perfil IPE120-160, tallat i tallats de plaques i perfils1,0012,5012,50
REU0022dLloguer de trituració gran manual, amb discos de tall0,086,100,49
REU0067hElements i equips auxiliars per a soldadura elèctrica.0,053,090,150,150,05
REU0182hEquips d’oxicor, amb acetilè com a combustible i oxigen com a oxidant.0,167,371,181,180,16
REU0264uHilti / Kango Demolish Elèctric Hammer.0,0516,000,80
MOU0005h1r oficial en construcció. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,1217,932,152,150,12
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,3114,314,444,440,31
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 27/11/2013
Zona València
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per ?
Perfil Notes del validador?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu