REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0302m

Reforç estructural Forged HERM System Cr Dit 289/R 100x100x4.

1,00146,12146,1255,813,7838,19
El reforç forjat format per: - sodrat de la zona afectada per la reparació, per ser necessària. - Demolició de la partició afectada en una alçada no superior a 35-40 cm. (Retirada, càrrega i transport de Broady a l’abocador) Fins i tot la substitució d’un cop realitzat el reforç. - Recobriment de Viguet tallat a tota la seva longitud, retirada de deixalles, càrrega i transport de deixalles a abocador. - Dispositiu d’electricitat afectada o instal·lacions de fontaneria. - elevació de materials. - Impressió de la cara inferior del formigó Vigue amb resines epoxi Sikadur 32. - Col·locació a la viga de formigó de cada fila de connectors de 70 mm de longitud bany anterior a les resines epoxi. - Col·locació amb àncora química de les plaques metàl·liques de postensió de la casa comercial Herm S.A. - Col·locació del perfil d’acer metàl·lic amb tubs galvanitzats de 100x100x4 i 90x90x4 amb 2 files de connectors superiors de metall - Herm D.I.T. 289 (units mitjançant la fixació de cargols amb un mínim de 45 cm encastats de 10 mm AEH -B500SD, a cada costat de la unió entre etapes extensibles - supressió de la tros. - Protecció d’elements metàl·lics (perfils i plaques) per projecció de llana de roca o similar amb un gruix mínim de 3-4 cm al llarg del seu contorn.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,54
%02%Costos indirectes0,032,77
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0301uSubministrament i col·locació HERM DIT-289 Placa d'ancoratge.0,5432,6417,632,770,17
RE0141mPicador de guix de la cara inferior de la boca1,003,683,683,500,37
REU0256mBeam extensible HERM DIT 289, 100x100x4 i 90x90x4 perfil tubular galvanitzat, amb dues files de connectors superiors metàl·lics1,0033,0033,00
RE0144Execució d'apuntalament de forjat horitzontal0,5021,8310,929,680,60
RE0143mPèrdua estructural de salut de formigó Vigue.1,0018,2818,2812,820,94
REU0258uDispositiu de les instal·lacions d’electricitat o fontaneria afectades quan instal·leu0,2514,003,50
REU0257mDemolició de la partició per a l’obertura de forats als interns, el sistema de reforç de HERM DIT 289, fins i tot connectat i substituït i acabant amb el revestiment de guix.0,1516,002,40
REU0253kgMorter Sikatop 122/s, Saco 28 kg.6,201,599,86
REU0259kgSikadur 32 Fix Bridge Union Reforge Forged boist0,0126,710,21
REU0260uM6x70 HERM DIT 289 Connector del sistema5,000,080,40
REU0254uPistoles Aplicadores Sistema DIT 2890,1033,003,17
REU0255uPorta to Work Herms Dit 2892,151,352,90
REU0262Perfils metàl·lics ignipats amb fibres minerals per EF90 i gruix mitjà de 3-4 cm.0,4024,559,82
MOU0005h1r oficial en construcció. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,7517,9313,4513,450,75
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,9514,3113,5913,590,95
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 27/11/2013
Zona València
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per ?
Perfil Notes del validador?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu