REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0271u

Dedicació d'un tècnic al registre telemàtic de documentació

1,0023,1023,1022,001,0095,24
Dedicació d'un tècnic al registre telemàtic de documentació tècnica o administrativa.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,44
%02%Costos indirectes0,030,66
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0063hTècnic. Nivell professional III (Font: IVE). / Més informació1,0022,0022,0022,001,00
Observacions:
El preu inclou la gestió d'inscripció del certificat en el registre però no el pagament de les taxes corresponents.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 26/03/2019
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Joaquim Iborra Posadas
Validat amb data 26/03/2019
Observacions:
Editar preu