REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0263

Partició de fulles de maó LH-7, a l'aire lliure.

1,0012,7112,715,080,3139,97
Partició d'una fulla de maó de ceràmica buida de 7 cm de gruix, feta amb pastís de 24x11.5x7 cm i part aprovada, part proporcional d'Enjarjes, pèrdues i pauses, humitejat amb les peces i neteja, tenint en compte el 3% de les pèrdues i el 30% de les pèrdues de morter, segons les pèrdues de morter, segons a NBE-FL-90 i NTE-PTL.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,03
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0047Partició interior, fàbrica de maons ceràmics per cobrir LH7.0,5523,1112,715,080,31
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 22/01/2015
Zona València
Observacions: AO0009
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu