REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0261m

Assemblea i desmuntatge i penjant, al pati interior

1,00174,40174,40
Muntat i desmuntat de bastides penjades en una façana durant 25 ml d'alçada, fins i tot instal·lació amb contrapès superiors, manteniment, safata de protecció inferior, seguretat i sistemes de transport.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,033,48
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0091uTransport a la feina i retirada de la plataforma suspesa de tracció motoritzada, de 2 m de longitud, formada per un o més mòduls de 90 cm d'amplada, per treballar en parets verticals de fins a 30 m d'altura, compostos per rol, baranes, ascensors d'ascensor, cables i Estructura de suspensió, sistema antic, pesca de suspensió i altres dispositius de seguretat.0,10210,0021,00
REU0089uUnitat motoritzada de desmuntatge de plataformes suspeses, de 2 m de longitud, formada per un o més mòduls de 90 cm d'amplada, per treballar en parets verticals de fins a 30 m d'alçada, compost per rol, baranes, equipament ascensor, cables i estructura de suspensió, sistema anticíac , Pesca de suspensió i altres dispositius de seguretat.0,10279,0027,90
RE0107uAssemblea i desmuntatge de carpa per a pas per a vianants. Secció 15 ml.0,10550,1755,02
REU0088uMuntatge de plataformes de tracció motoritzada en suspensió, de 2 m de longitud, format per un o més mòduls d'amplada de 90 cm, per treballar en parets verticals de fins a 30 m d'alçada, compost per rol, baranes, equipament de l'ascensor, cables i estructura de suspensió, sistema anticiac, Pesca de suspensió i altres dispositius de seguretat.0,20335,0067,00
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 22/01/2015
Zona València
Observacions: AO0009
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu