REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0256

Aïllament Insipuito EF-90 amb morter de vermiculita, projectat.

1,0019,8119,8110,110,7251,03
Aïllament d’aïllament en perfil metàl·lic basat en morter vermiculita o verpafibre o morter similar, arribant a EF-90 en cases, aplicat per projecció pneumàtica, incloent l’emissió d’un certificat de visat de visat per part de Professional College.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,20
%02%Costos indirectes0,030,57
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0757Foosting Mortar, Classe A1 de reacció del foc, segons R.D. 110/2008, compost per ciment en combinació amb perlita o vermiculita, per a la protecció passiva contra el foc per projecció.0,04255,008,93
REU0213hMesclador-bomba per a morters i guixos projectats, 3 m³/h.0,227,961,751,750,22
MOU0008hAplicador de productes aïllants. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació0,2515,503,883,880,25
MOU0007h1 aplicador oficial de productes aïllants. / Més informació0,2517,934,484,480,25
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 22/01/2015
Zona València
Observacions: AO0009
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu