REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0248u

Desmuntatge de banyera, sin recuperar.

1,0035,7235,7234,022,2095,24
Desmuntatge de banyera, conjunt d'aixetes i accessoris, amb mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,68
%02%Costos indirectes0,031,02
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0035h1er oficial de Fontanero. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,7017,9312,5512,550,70
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació1,5014,3121,4721,471,50
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 31/10/2014
Zona València
Observacions: A00002-PK0029
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 7/11/2019
Observacions: Preu Cype DSM010 52,79 €. Preu IVE DDDI 31,06 €.
Editar preu