REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0242

Alçament de teula curva amb recuperació.

1,0031,9931,9930,472,0595,25
Desmuntatge de cobertura de teula ceràmica corba i elements de fixació, col·locada amb morter a menys de 20 m d'altura, en coberta inclinada a una aigua; amb mitjans manuals i recuperació del 50% del material per a la seva posterior ubicació, sent l'ordre d'execució del procés invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'apilament, selecció, classificació per grandàries, classes i estat de conservació, neteja, retirada i càrrega manual del material desmuntat i dels enderrocs produïts durant els treballs, sobre camió o contenidor.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,61
%02%Costos indirectes0,030,91
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació1,1014,3115,7415,741,10
MOU0023hPeó especialista en construcció. Nivell professional XI (Font: IVE). / Més informació0,9515,5014,7314,730,95
Observacions:
Valoración considerando una recuperación de las tejas del 50%, previa limpieza y acopio de las piezas aprovechables.
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 31/10/2014
Zona València
Observacions: A00002-PK0016
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 11/07/2019
Observacions: Preu Cype DQC040 10,77 €. Preu IVE CSSV.2a 224,32 €.
Editar preu