REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0229m

Lliscant 7x31 cm, col·locat amb adhesiu C2.

1,005,925,922,510,1442,40
Subministrament i col·locació del rodatge ceràmic de gres esmaltat, 7 cm, 3 €/m, rebuts amb un adhesiu de ciment millorat, C2 sense cap característica addicional, grisa i lamentada amb morter articular de ciment, CG1, per a articulacions mínimes (entre 1,5 i 3 mm) , amb el mateix to i coincidint amb les peces del paviment
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,05
%02%Costos indirectes0,030,17
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0100kgAdhesiu de ciment millorat, C2, segons UNE-EN 12004, Gray.0,100,410,04
REU0237kgMortar articular Cementoso, CG1, per a articulacions mínimes entre 1,5 i 3 mm, segons UNE-EN 13888.0,000,71
REU0646mRolling ceramical de gres esmaltat, 7 cm, 3,00 €/m.1,053,003,15
MOU0033h1er oficial de Solidor. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,1417,932,512,510,14
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 31/10/2014
Zona València
Observacions: A00002-PK0120
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 1/07/2019
Observacions: Preu cype RSG020 6,67 €. Preu IVE PRRB30aa 1,93 € (sense ma d'obra)
Editar preu